• Hàng Long Chưởng Pháp | Hoành Tảo Thiên Quân
  • Khống chế
  • Bền bỉ
 • Thanh Thoát Uyển Chuyển | Kiếm Ảnh Vô Song
  • Sát thương
  • Linh hoạt
 • Bút Họa Sơn Hà | Mực Luận Càn Khôn
  • Sát thương
  • Linh hoạt
 • Sức Mạnh Vô Song | Hoành Tảo Thiên Hạ
  • Cận chiến
  • Sát thương
 • Chiến Tướng Kiên Cường | Dũng Mãnh Tiên Phong
  • Cận chiến
  • Bền bỉ
 • Ngự Kiếm Trận Pháp | Khống Chế Tầm Xa
  • Tầm xa
  • Khống chế
 • Bạo Kích Xạ Tiễn | Bách Phát Bách Trúng
  • Tầm xa
  • Sát thương
 • Bậc Thầy Trị Liệu | Công Thủ Toàn Diện
  • Tầm xa
  • Trị liệu
 • Thích Khách Nhanh Nhẹn | Lấy Công Làm Thủ
  • Tầm xa
  • Sát thương