_
Tin tức
Trang chủ Tính năng Khám phá hệ thống Tâm Cảnh

Khám phá hệ thống Tâm Cảnh

Giới thiệu Tâm Cảnh

 • Thời gian ra mắt: Từ sau bảo trì ngày 10/03/2023.
 • Hệ thống Tâm Cảnh bao gồm 6 thuộc tính tâm cảnh đối lập giữa các cặp, bên này tăng thì bên khác sẽ giảm.
 • Khi ba mục chỉ số trong 6 mục lớn hơn 40 sẽ hình thành Tâm Cách riêng của người chơi.
 • Hoàn thành nhiệm vụ Tâm Cảnh tuần sẽ nhận được <Trừng Tâm Quyển>, Thăm hỏi Danh Sĩ khác nhau sẽ thay đổi tâm cảnh, nhận EXP tâm cảnh và Động Tâm Phù.
 • Sau khi hình thành Tâm Cách có thể kích hoạt Tinh Bàn, tăng cấp Tinh Bàn tốn Động Tâm Phù.
 • Cấp Tâm Cảnh tối đa liên quan đến cấp nhân vật, cấp Tinh Bàn.

IMG_256

Tu Luyện Tâm Cảnh

 • Nhân vật đạt level 40 mở Tu luyện Tâm Cách, hình thành tâm cách có thể tiến hành tu luyện Tâm Cách,
 • 6 loại thuộc tính Tâm Cảnh đều có thể tu luyện, tốn Thẻ Kiến Thức – Cực tương ứng sẽ nhận được thuộc tính tu luyện khác nhau.
 • Cấp tu luyện tối đa có liên quan với cấp Tâm Cảnh và điểm Kiến Thức tương ứng.
 • Chỉ có 3 loại thuộc tu luyện của Tâm Cảnh – Tâm Cách tương ứng có thể kích hoạt và có hiệu lực
 • Khi thay đổi Tâm Cách, thuộc tính tu luyện không mất đi mà sẽ thay đổi theo trạng thái kích hoạt căn cứ vào 3 thuộc tính Tâm Cách – Tâm Cảnh.

IMG_256

IMG_256

IMG_256

Kiến Thức Lục

 • Nhân vật đạt level 40 trở lên
 • Trạng thái Tâm Cách không ảnh hưởng đến việc thu thập Kiến Thức Lục
 • Thu thập Kiến Thức Lục khác nhau tiêu hao số lượng thẻ kiến thức tương ứng, sẽ nhận thuộc tính kiến thức khác nhau và Điểm Kiến Thức
 • Có thể nhận thẻ Kiến Thức thông qua thu thập Kiến Thức, thu thập lục bảo có thể nhận Quà Thu Thập
 • Mỗi tấm thẻ khiến thức sau khi thu thập và sử dụng sẽ mất đi vĩnh viễn
 • Mỗi khi thu thập 10 thẻ Kiến Thức cùng bậc có thể tăng bậc, sau khi tăng bậc có thể thu thập Kiến Thức cao cấp hơn.
 • Trừ Thẻ Kiến Thức – Cực, các thẻ khác có thể tách thành Tập Văn Tiên
 • Tập Văn Tiên có thể ghép thành 1 số thẻ kiến thức, trừ Thẻ Kiến Thức – Cực.
 • Mảnh Thẻ Kiến Thức – Cực và thẻ đều có thể bày bán và giao dịch. Thẻ kiến thức được ghép thông qua thu thập Nguyên Bảo và tiêu hao <Tập Văn Tiên> đều ở dạng khóa.

IMG_256

IMG_256

IMG_256

IMG_256

Cửu Châu Danh Sĩ

 • Quà Tặng
 • Tổng số lần tặng quà mỗi ngày là 20, tất cả danh sĩ dùng chung, tổng số lần tạo mới vào hoom sau
 • Thiếu hiệp có thể chọn vật phẩm tùy ý trong 9 món để tặng cho danh sĩ yêu thích, giúp tăng điểm thân thiện với danh sĩ
 • Điểm thân thiện của mỗi món quà là như nhau, thiếu hiệp cần dựa vào miêu tả để tìm món quà thích hợp cho các danh sĩ. Danh sĩ càng yêu thích thì điểm thân thiện càng cao.
 • Tặng <Trừng Tâm Quyển> vừa có thể thay đổi điểm thân thiện của Danh SĨ, vừa có thể thay đổi tâm cảnh. Khi số lần tặng quà hằng ngày đạt giới hạn tối đa, tiếp tục tặng Trừng Tâm Quyển chỉ có thể thay đổi điểm Tâm Cảnh, còn điểm Thân Thiện sẽ không thay đổi nữa.
 • Thăm Hỏi
 • Đối với Danh Sĩ Du Ngoạn trở về, điểm thân thiện level 1 có thể mở hành trình thăm hỏi
 • Đối với Danh Sĩ Du Ngoạn trở về, số lần thăm hỏi danh sĩ mỗi tuần là 20 lần, số lần khóa với danh sĩ tương ứng, thiếu hiệp hãy nắm bắt cơ hội.
 • Đối với Danh Sĩ Du Ngoạn trở về, kết cục khác nhau sẽ lần lượt mở khóa khi cấp điểm Thân Thiện tăng
 • Bút Đàm
 • Mô tả: Với danh sĩ đã “Du ngoạn trở về”, trong quá trình thăm hỏi đạt kết cục ẩn, có thể mở khóa Lưu Niệm Cố Truyện
 • Dấu vết: Đối với danh sĩ đã “Du Ngoạn Trở Về”, mở khóa kết cục tương ứng thì có thể lần lượt thắp sáng danh sách kết cục.
 • Truyện Ký: Đối với Danh Sĩ đã “Du Ngoạn Trở Về” và điểm Thân Thiện đạt cấp 5 thì có thể mở khóa. Trong đó, Truyện ký được trình bày trong 10 Chương gồm “Chương Mở Đầu, Chương 1,2,3,4,5,6,7. Chương Kết, Ngoại Truyện” đều sẽ được mở khóa lần lượt sau Cấp 3.
 • Danh Sĩ Ủy Thác: Mỗi tuần hoàn thành Ủy Thác Chung của các Danh Sĩ, có thể nhận Trừng Tâm Quyển và EXP Tâ m Cảnh!
 • Đổi Bối Cảnh: Đổi bối cảnh trong Tiệm Tâm Cảnh, có thể đổi thành bối cảnh có âm thanh giao lưu giữa các Danh Sĩ!
 • Khác:
 • Ước Hẹn Vượt Biển: Điểm thân thiện đạt Lv5 mở khóa “Ước Hẹn Vượt Biển”-Thăm hỏi tăng tốc truyền tống, là có thể vượt sông vượt núi bất cứ lúc nào để tựu hợp cùng Danh Sĩ!