• Ngự Kiếm Trận Pháp | Khống Chế Tầm Xa
  • Tầm xa
  • Khống chế
 • Bậc Thầy Trị Liệu | Công Thủ Toàn Diện
  • Tầm xa
  • Trị liệu
 • Chiến Tướng Kiên Cường | Dũng Mãnh Tiên Phong
  • Cận chiến
  • Bền bỉ
 • Thích Khách Nhanh Nhẹn | Lấy Công Làm Thủ
  • Cận chiến
  • Bạo kích
 • Bạo Kích Xạ Tiễn | Bách Phát Bách Trúng
  • Tầm xa
  • Sát thương