_
Tin tức
Trang chủ Tính năng Tìm hiểu hệ thống Tâm Pháp

Tìm hiểu hệ thống Tâm Pháp

Tâm Pháp

 • Nghiên cứu Tâm Pháp:
  • Nhân vật đạt Lv50, mở hệ thống Tâm Pháp.
  • Sau khi tổng binh giáp của 3 quyển Bí Kíp đã trang bị đạt đến 6000, có thể học Tâm Pháp.
  • Học Tâm Pháp cần tiêu hao Mảnh Tâm Pháp loại tương ứng.
  • Học Tâm Pháp xong có thể trang bị hoặc đổi Tâm Pháp, và nhận kỹ năng chủ động của Tâm Pháp tương ứng.
 • Lĩnh ngộ Tâm Pháp:
  • Học Tâm Pháp xong có thể mở lĩnh ngộ Tâm Pháp.
  • Cấp càng cao, số tầng Tâm Pháp có thể lĩnh ngộ càng nhiều.
  • Mỗi tầng tâm pháp tối đa có thể lĩnh ngộ đến 5 sao, số sao số tầng càng cao, độ khó lĩnh ngộ càng lớn.
  • Mỗi lần lĩnh ngộ cần tiêu hao Lĩnh Ngộ Đơn-Thường hoặc Tông Sư Lĩnh Ngộ Đơn số lượng nhất định. Sau khi dùng Lĩnh Ngộ Đơn-Thường, lĩnh ngộ sẽ tạo ngẫu nhiên và lưu kết quả lĩnh ngộ. Sau khi dùng Tông Sư Lĩnh Ngộ Đơn, mức lĩnh ngộ sẽ tạo ngẫu nhiên, nếu kết quả ngẫu nhiên thấp hơn hiện tại sẽ không giảm mức lĩnh ngộ.
  • Mỗi lần lĩnh ngộ, mức lĩnh độ có ngẫu nhiên 3 loại kết quả sau: Tăng, giảm, công bằng.
  • Khi đổi Bí Kíp hoặc Tâm Pháp, sẽ bảo lưu cấp sao Lĩnh Ngộ.
  • Khi cấp Tàng Tâm Pháp của thiếu hiệp quá chậm so với tiến độ, Dương Ảnh Phong sẽ tiến hành chỉ dẫn Tâm Pháp ở các tầng thấp, tiết kiệm nguyên liệu lĩnh ngộ.

IMG_256

Tăng cấp Tâm Pháp

 • Nhân vật đạt cấp chỉ định, tổng cấp sau lĩnh ngộ đạt cấp sau chỉ định là có thể tăng cấp Tâm Pháp.
 • Mỗi lần tăng cấp Tâm Pháp, cần tốn Mảnh Tâm Pháp loại tương ứng.
 • Sau khi Tâm Pháp chỉ định tăng đến bậc tối đa, mỗi lần có thể chọn Tâm Pháp Quyết Yếu làm nguyên liệu để tăn g cấp Tâm Pháp.

IMG_256

Tăng cấp Tâm Pháp

 • Tổng cấp sau lĩnh ngộ đạt đến cấp sao quy định, thì có thể tăng bậc Tâm Pháp.
 • Mỗi lần tăng bậc Tâm Pháp, cần tiêu hao số lượng nhất định Tâm Pháp Quyết Yếu.
 • Mội Loại Tâm Pháp tối đa được tăng đến bậc 3.

IMG_256

Hiệu quả tổ hợp

 • Đeo Tâm Pháp có hiệu quả tổ hợp theo quy định, có thể kích hoạt thêm hiệu quả Cấp Hiệu Quả Tổ Hợp +1, thuộc tính cụ thể xem trong Đồ Giám Tổ Hợp.

IMG_256