_
Tin tức
Trang chủ Tính năng Phó bản Hành Đạo Thư - Minh Hồng

Phó bản Hành Đạo Thư - Minh Hồng

Hành Đạo Thư - Minh Hồng

 • Thời gian ra mắt: Từ 04:00 13/03/2023.
 • Thời gian tham gia: Thứ 2 đầu tiên sau khi mở máy chủ 30 ngày, hoạt động từ 08:00 mỗi ngày đến 02:00 ngày hôm sau.
 • Điều kiện tham gia: Tổ đội từ 6 đến 12 người, Đại hiệp đạt cấp 60 và còn lượt thưởng có thể khiêu chiến.
 • Hành Đạo Thư – Minh Hồng chính thức ra mắt 3 Boss mới Xích Huyết Đan Tâm, Phi Hồng Tôn Chủ, Thái Trì Nguyệt Ảnh.

IMG_256

IMG_256

IMG_256

 • Đại hiệp cùng động đội khiêu chiến Boss, thu thập Đạp Ngọc Hư – Lệnh Bài có thể đổi thú cưỡi trên nước Đạp Ngọc Hư

IMG_256

IMG_256

IMG_256

IMG_256

Hướng dẫn hoạt động

 • Người chơi tại các máy chủ thỏa điều kiện có thể mở khiêu chiến phó bản.
 • Phân chia Chuỗi: Căn cứ vào thời gian ra mắt của Chuỗi để chia thành Chuỗi Mới Nhất, Chuỗi Trước Đó, Chuỗi Hồi Ức. Chuỗi Mới Nhất và Chuỗi Trước Đó đều có chế độ Tốc Độ và chế độ Thường, số lần của 2 Chuỗi là như nhau, tham gia tiêu hao số lần để nhận thưởng!
 • Số lần thưởng: Mỗi thứ 2 sẽ tái lập số lần thưởng vượt phó bản, Thứ 5 sẽ thêm 1 lần thưởng vượt ải các phó bản, khi người chơi có số lần thưởng vượt ải phó bản thì sẽ nhận thưởng nhiều, còn có thể đổi đạo cụ hiếm ở chỗ Dương Ảnh Phong trong giai đoạn đốt lửa.
 • BXH Bang: Khi thành viên Bang có lượt thưởng, mỗi lần vượt chuỗi ải mới hoặc chuỗi phó bản trước sẽ +100 Điểm Bang Hội, Điểm Bang Hội tối đa 30000, điểm càng cao xếp hạng Bang càng cao. Khi bằng điểm, tổng thời gian vượt chuỗi mới của Bang Hội càng nhanh thì hạng càng cao, 19:55 mỗi Thứ 2 sẽ căn cứ hạng Bang tuần trước mở thưởng Hành Đạo Thư-Đấu Giá, thành viên Bang có hạng trên BXH Cá Nhân đều có tư cách tham gia đấu giá.
 • BXH cá nhân: Khi khiêu chiến, Boss cứ mất 10% sinh lực, người chơi chưa tử vong +10 điểm, vượt ải toàn thành viên +100 điểm, điểm tích lũy vào BXH Cá Nhân, BXH Chiến Công, giúp đỡ vượt ải tính 20%, thứ 2 hàng tuần 19:55 căn cứ vào điểm cá nhân đổi Vàng Khích Lệ Đấu Giá.
 • BXH MVP Server: Mỗi tuần sẽ thống kế 3 đội có thời gian vượt ải phó bản mới nhanh nhất ở các phó bản, đội phải có Bang mới được thống kê, đồng thời chỉ chọn thành viên có thành tích cao nhất trong đội, 04:00 mỗi Thứ 2 sẽ căn cứ vào BXH Server tuần trước để phát thưởng danh hiệu hạn giờ!
 • Xác định Bang: Khi mở khiêu chiến, số lượng thành viên Bang của đội trưởng ≥4 người, và khi có thành viên có số lượt thưởng (không xác định theo chế độ Tốc Độ), thiết lập Bang của đội trưởng sẽ làm nhật ký quy thuộc đánh giá, chỉ có khiêu chiến đặc biệt mới có thể kích hoạt tạo mới Nhật ký Bang Hội, tạo mới nhật ký toàn server!
 • Thường/Tốc Độ: Thưởng Thường và Tốc Độ giống nhau, dùng chung số lần thưởng, chế độ Thường nhận thêm hiệu quả tăng ích, nhưng không tạo mới nhật ký BXH Đội, thời gian vượt ải chỉ tính 15 phút 00 giây, nếu muốn nhận thành tích vượt ải nhanh hơn, hãy chọn khiêu chiến chế độ Tốc Độ, toàn thành viên chế độ Tốc Độ không có số lượt cũng có thể khiêu chiến!
 • Lưu ý: Sau khi đổi Bang, điểm BXH Cá nhân sẽ không kế thừa đến Bang mới, đổi Bang xong hãy chú ý điểm BXH cá nhân, tránh việc không thể tham gia đấu giá.

IMG_256