_
Kiếm Chỉ Giang Sơn

Kiếm Chỉ Giang Sơn

Quý đại hiệp võ lâm thân mến,

Nhằm mang đến nhiều niềm vui bất ngờ cho các đại hiệp trên đường hành tẩu, Võ Lâm Truyền Kỳ MAX sẽ khai mở chuỗi sự kiện Kiếm Chỉ Giang Sơn từ ngày 17/02 với nhiều nội dung và phần thưởng hấp dẫn. Thông tin chi tiết như sau:

Bí Mật Bạch Hổ

 • Thời gian hoạt động: Sau bảo trì 17/02 đến 03:59 24/02/2023.
 • Trong thời gian hoạt động, đại hiệp tham gia tính năng Bạch Hổ Đường, mở rương tầng 3 sẽ nhận thưởng gấp đôi.

Tiểu Bạch Du Viên Hội

 • Thời gian hoạt động: Sau bảo trì 17/02 đến 03:59 27/02/2023.
 • Điều kiện: Nhân vật Lv20 trở lên.
 • Trong thời gian trên, có thể tham gia sự kiện bằng cách nhấp vào chuỗi sự kiện Kiếm Chỉ Giang Sơn.
 • Đại hiệp dùng hình tượng Huyền Triệu trong ván cờ tham gia Du Viên Hội của Bạch Thu Lâm, tung xúc xắc nhận bước tiến, trong quá trình tiến tới nhận thưởng đạo cụ ở các ô nhất định.
 • Sau khi hoàn thành 1 vòng, sẽ nhận thêm 1 phần thưởng ngẫu nhiên, đồng thời sẽ tạo mới tất cả thưởng trên bàn cờ.

 • Đặc biệt, hoàn thành số vòng theo các mốc được chỉ định, có thể mở thưởng mốc hấp dẫn.

Mốc

Phần thưởng Số lượng

Mốc 1

Vé Chiêu Mộ Đồng Hành 4
Nạp Nguyên Đơn-Cao 5
Mảnh Bí Kíp 12

Mốc 2

Vé Chiêu Mộ Đồng Hành 6
Nạp Nguyên Đơn-Cao 10
Mảnh Bí Kíp 18

Mốc 3

Vé Chiêu Mộ Đồng Hành 12
Nạp Nguyên Đơn-Cao 15
Mảnh Bí Kíp 36
Mảnh Anh Lạc 5
Binh Nhẫn Tinh Khoáng 1

Mốc 4

Vé Chiêu Mộ Đồng Hành 18
Mảnh Bí Kíp 60
Nạp Nguyên Đơn-Cao 20
Binh Phách Lv3-4 1
Binh Nhẫn Tinh Khoáng 2
Mảnh Anh Lạc 5
Võ Tôn Hổ Phù 1

Mốc 5

Vé Chiêu Mộ Đồng Hành 36
Mảnh Bí Kíp 138
Nạp Nguyên Đơn-Cao 30
Binh Phách Lv3-4 2
Mảnh Anh Lạc 5
Phá Quân Hổ Phù 2
Binh Nhẫn Cam 3

Mở Bán Thú Cưỡi Mới

 • Thời gian: Từ 04:00 22/02/2023.
 • Cửa hàng thời trang sẽ chính thức mở bán Thú Cưỡi Đôi - Kim Lân Ảo Mộng.
 • Đại hiệp có thể sở hữu với giá 9880 Lục Bảo.

Tập Tự Thành Cẩm

 • Thời gian: Từ 04:00 23/02 đến 03:59 ngày 05/03/2023.
 • Có thể tham gia sự kiện bằng cách nhấp vào chuỗi sự kiện Kiếm Chỉ Giang Sơn.
 • Khi hoàn thành một trong các tính năng Bí Cảnh Tổ Đội, Thiên Cơ Lâu, Long Tuyền Bí Cảnh, Nhiệm Vụ Trừng Ác và diệt quái Tinh Anh, đại hiệp sẽ có cơ hội nhận được 1 Thẻ Chữ “Kiếm” “Chỉ” “Giang” “Sơn” ngẫu nhiên.
 • Góp đủ 4 Thẻ Chữ có thể đổi thưởng ngẫu nhiên trong Tập Tự Thành Cẩm.
 • Lưu ý: Giới hạn số lần đổi thưởng tại Tập Tự Thành Cẩm là 3 lần/ngày.

Tài Chỉ Huy

 • Thời gian: Từ 04:00 24/02 đến 03:59 ngày 03/03/2023.
 • Trong thời gian hoạt động, đại hiệp tham gia hoạt động Bang, đánh giá thích chỉ huy sau khi kết thúc hoạt động sẽ nhận thưởng 30 Nguyên Bảo.