_
Tin tức
Trang chủ Tính năng Tính năng mới Thanh Nhạc Liễu Lâm An

Tính năng mới Thanh Nhạc Liễu Lâm An

Quý đại hiệp võ lâm thân mến,

Âm Nhạc luôn là một phần tất yếu của cuộc sống, trong lần cập nhật phiên bản mới lần này Võ Lâm Truyền Kỳ MAX xin mang đến cho quý đại hiệp tính năng Thanh Nhạc Liễu Lâm An, thông tin chi tiết như sau:

Nội Dung

  • (*) Thời gian: Từ sau cập nhật 25/05
  • (*) Điều kiện: Thiếu hiệp cần đạt cấp 20
  • Thiếu hiệp đạt Lv20, có thể vào bên phải khung nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ Âm Luật Kỳ Đàn, miễn phí nhận Phụ Kiện Lưng [Nhất Hoằng Cô Phong]
  • Lần đầu mở Phụ Kiện trình diễn phẩm chất bất kỳ chỉ mở khóa hàng phím “Âm Vừa”, hoàn thành nhiệm vụ Âm Luật Kỳ Đàn để mở khóa các phím đàn khác.
  • Âm Luật Kỳ Đàn Nhiệm vụ tổng cộng 7 ngày, mỗi ngày chỉ được hoàn thành 1 lần, hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm sau mở khóa nhiệm vụ mới, hoàn thành tất cả nhiệm vụ có thể mở khóa 1 nhạc cụ hoàn chỉnh.
  • Phụ kiện lưng [ Nhất Hoằng Cô Phong], chỉ có thể trình diễn một mình, mở tính năng trình diễn mở khóa trong phụ kiện trình diễn phẩm chất cao hơn.

Nay xin thông báo để quý đại hiệp kịp thời nắm rõ. Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý đại hiệp vui lòng gửi thông tin về trang support.vnggames.com để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.