_
Tin tức
Trang chủ Tính năng Hướng dẫn Hệ thống Chiến Kỹ Cá Nhân & Bang Hội

Hướng dẫn Hệ thống Chiến Kỹ Cá Nhân & Bang Hội

Quý đại hiệp võ lâm thân mến,

Hệ thống Chiến Kỹ gồm Cá nhân và Bang hội, khi kích hoạt Chiến Kỹ sẽ có thể chọn những trang bị vào kỹ năng, ngoài ra còn gì khác, quý đại hiệp cùng theo dõi nội dung dưới đây.

Điều kiện mở

 • Máy chủ đã mở 51 ngày trở lên
 • Nhân vật cấp 60 trở lên và đã có Bang hội

Chiến Kỹ Cá Nhân

 • Mở khóa Chiến Kỹ:
   • Tùy loại Chiến Kỹ sẽ yêu cầu cấp Chiến Kỹ Đường của Bang hội khác nhau để mở khóa.
   • Sau khi kích hoạt có thể dùng Sơ Lạc Tán để kích hoạt Chiến Kỹ trong 7 ngày.

  • Sau khi kích hoạt Chiến Kỹ có thể chọn trang bị vào kỹ năng Thân Pháp hoặc Tuyệt Kỹ:
   + Chiến Kỹ - Thân Pháp: Tăng thuộc tính cơ bản
   + Chiến kỹ - Tuyệt Kỹ: Thêm kỹ năng bị động cho nhân vật.
 • Thành viên Bang có thẻ tháng khi dùng Sơ Lạc Tác kích hoạt Chiến Kỹ Cá Nhân sẽ tăng thêm Quỹ Chiến Kỹ cho Bang hội.
 • Tăng Cấp & Chuyên Tu Chiến Kỹ:
   • Tăng Cấp: Tiêu hao Luyện Thể Đơn để tăng cấp Chiến Kỹ
   • Chuyên Tu: Tiêu hao Tụ Khí Lộ để Chuyên Tu Chiến Kỹ

   • Tăng Cấp và Chuyên Tu Chiến Kỹ đều tăng thuộc tính và cấp Chiến Kỹ - Thân Pháp, Chiến Kỹ - Tuyệt Kỹ với tỉ lệ khác nhau.
   • Mỗi 10 cấp Chiến Kỹ - Tuyệt Kỹ có thể dùng 1 Tuyệt Kỹ Thiên thư để tăng thêm 1 cấp Tuyệt Kỹ.

Chiến Kỹ Bang hội

 • Mở khóa Chiến Kỹ:
   • Tăng cấp Chiến Kỹ Đường của Bang hội để mở khóa Chiến Kỹ Bang.
   • Mỗi Bang hội có 3 slot Chiến Kỹ, mở khóa khi Chiến Kỹ Đường đạt cấp 1 – 4 – 6.

 • Trang bị Chiến Kỹ:
  • Chỉ có Quản Lý Bang hội được trang bị Chiến Kỹ Bang.
  • Mỗi lần trang bị sẽ tiêu hao Quỹ Chiến Kỹ Bang. Ô khác nhau số lượng tiêu hao cũng khác nhau
  • Chiến Kỹ Bang hiệu lực trong vòng 7 ngày sau khi trang bị, có tác dụng tới toàn bộ thành viên nhưng chỉ áp dụng trong tính năng Ngũ Đế Kỳ Trận.
  • Trong thời gian diễn ra Ngũ Đế Kỳ Trận không thể thay đổi Chiến Kỹ Bang.

Nay xin thông báo để quý đại hiệp kịp thời nắm rõ. Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, đại hiệp có thể liên hệ bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng hoặc kênh Fanpage Kiếm Thế Origin để được hỗ trợ tốt nhất