_
Tin tức
Trang chủ Tính năng Khám phá hệ thống Quan Ấn

Khám phá hệ thống Quan Ấn

Quý đại hiệp võ lâm thân mến,

Đột phá sức mạnh nâng tầm chiến lực là một việc mà quý nhân sĩ võ lâm nào cũng hướng tới trong con đường hành tẩu giang hồ của mình, trong lần cập nhật phiên bản mới lần này Võ Lâm Truyền Kỳ MAX xin giới thiệu đến quý đại hiệp tính năng Quan Ấn, thông tin chi tiết như sau:

 • (*) Điều kiện tham gia: Đạt cấp 70 trở lên
 • (*) Thời gian: Từ sau cập nhật 25/05/2023

Chế tạo và đeo Quan Ấn

 • Có thể tiêu hao [Triệt Sơn Thạch] hoặc Nguyên Bảo để chế tạo Quan Ấn, ngẫu nhiên tạo Quan Ấn có Văn Số và phẩm chất khác nhau, Văn Số tương ứng số dòng thuộc tính khắc ngẫu nhiên, Văn Số không thể đổi.
 • Quan Ấn chế tạo từ [Triệt Sơn Thạch], sau khi giám định có thể giao dịch. Quan Ấn chế tạo từ Nguyên Bảo không thể giao dịch.
 • Quan Ấn sau khi giám định có thể trang bị, giám định Quan Ấn sẽ tạo ngẫu nhiên 1 lần tất cả Thuộc Tính Khắc.
 • Sau khi đeo Quan Ấn không thể chủ động tháo, có thể thay thế hoặc ghép.

Ghép Quan Ấn

  • Ghép sẽ thay thế Thuộc Tính Khắc của Quan Ấn đã trang bị đến Thuộc Tính Khắc của Quan Ấn mới.
  • Quan Ấn chỉ được ghép cùng bậc, không thể ghép cách bậc.
  • Quan Ấn đã trang bị chỉ có thể ghép đến Quan Ấn có số Văn Số nhiều hơn, hoặc Quan Ấn có Văn Số bằng nhau nhưng phẩm chất cao hơn.
  • Ghép xong tự động trang bị Quan Ấn mới nhận, Quan Ấn trước đó biến mất vĩnh viễn.
  • Khi ghép Quan Ấn đã trang bị đến Quan Ấn có Văn Số nhiều hơn, Thuộc Tính Khắc dôi ra sẽ mất hiệu lực, thuộc tính mất hiệu lực có thể tẩy để tạo thuộc tính mới kích hoạt lại.
  • Nếu trong 2 Quan Ấn ghép, có 1 Quan Ấn bất kỳ không thể giao dịch, Quan Ấn nhận sau khi ghép cũng không thể giao dịch.

Cường Hóa Quan Ấn

  • Mỗi lần cường hóa tiêu hao số lượng [Kim Trầm Ngọc] nhất định, tăng thuộc tính cơ bản.
  • Mỗi lần có thể thao tác tay thêm [Kim Trầm Ngọc], xem trước tỉ lệ cường hóa thành công Quan Ấn.
  • Nếu tỉ lệ thành công dưới 20% sẽ không thể cường hóa.
  • Sau khi cường hóa thất hại, lần sau cường hóa sẽ nhận thêm tỉ lệ thành công, tỉ lệ thành công thêm sau mỗi lần cường hóa thất bại đều sẽ bị thay thế, sau khi cường hóa thành công sẽ xóa.
 • Sau khi đổi Quan Ấn, cấp cường hóa được bảo lưu.

Mài Quan Ấn

   • Mỗi lần Mài sẽ tăng ngẫu nhiên điểm thuộc tính của 1 Thuộc Tính Khắc của Quan Ấn hiện tại.
   • Mài cần tiêu hao số lượng [Vĩnh Tự Đao] nhất định, Quan Ấn chưa trang bị cũng có thể Mài.
   • Thuộc tính khắc đơn lẻ sau khi Mài đạt điểm thuộc tính tối đa, tiếp tục Mài sẽ không ngẫu nhiên ra thuộc tính Khắc này nữa.
   • Độ mài thể hiện tổng tiến độ Mài tất cả Thuộc Tính Khắc (bao gồm thuộc tính đã hết hiệu lực) của Quan Ấn - Đổi đeo Quan Ấn, thuộc tính Khắc Quan Ấn đã đeo sẽ không chuyển dời.

Tẩy Quan Ấn

  • Mỗi lần Tẩy tiêu hao số lượng nhất định [Dẫn Luyện Lộ], ngẫu nhiên thay đổi 1 loại thuộc tính Khắc.
  • Mỗi lần tẩy có tỉ lệ nhỏ tẩy ra thêm 1 dòng thuộc tính Khắc Vàng (Nếu đã có Thuộc Tính Khắc Vàng, ngẫu nhiên thuộc tính Khắc Vàng 1 lần nữa).
 • Mỗi lần Tẩy sẽ tiêu hao thêm số lượng nhất định [Tất Châu], trên cơ sở ngẫu nhiên thay đổi 1 thuộc tính Khắc Thường, chắc chắn có thể tẩy ra hoặc 1 lần ngẫu nhiên ra thuộc tính Khắc Vàng.
  • Thuộc tính Khắc Vàng không thể Mài, không ảnh hưởng độ mài.
 • Khiến 1 kỹ năng bất kỳ tăng cấp thuộc tính Khắc Vàng, vào giao dịch Quan Ấn xong sẽ tự động chuyển đổi thành tăng cấp kỹ năng tương ứng của nhân vật môn phái.

Chức

  • Nhân vật đạt Lv80, mở bổ nhiệm quan chức
  • Tham gia [Trục Lộc Thiên Hạ] được đánh giá chức, sau khi thỏa điều kiện chức, tiêu hao [Vũ Huân Lệnh] số lượng chỉ định có thể bổ nhiệm, kích hoạt thuộc tính chức tương ứng.
  • Thời hạn chức 14 ngày, khi thời gian còn 2 ngày có thể tục nhiệm.
  • Nếu hiện tại đã bổ nhiệm chức bất kỳ và có chức cao hơn có thể bổ nhiệm, có thể [Thăng Tiến]. Số lượng [Võ Huân Lệnh] cần để thăng tiến sẽ giảm so với giá gốc, số lượng giảm liên quan đến thời hạn còn lại của chức hiện tại.

Nay xin thông báo để quý đại hiệp kịp thời nắm rõ. Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý đại hiệp vui lòng gửi thông tin về trang Chăm Sóc Khách Hàng để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.