_
Tin tức
Trang chủ Tin tức Ưu hóa các tính năng từ phiên bản mới

Ưu hóa các tính năng từ phiên bản mới

Ưu hóa một số tính năng từ phiên bản mới Cái Thế Trường Ca như Trang Bị, Luyện Hóa, Đồng Hành và Kỳ Binh...chắc chắn sẽ mang lại cho đại hiệp trải nghiệm thú vị đặc biệt hơn, hãy cùng tìm hiểu để nhanh đạt đến cảnh giới mới nhé.

Ưu hóa Trang Bị

  • Khi đại hiệp đạt đến level 100 trở lên có thể đeo các trang bị level cao bậc 9, 10, 11… mà không còn chịu ảnh hưởng bởi cấp nhân vật.

Ưu hóa Luyện Hóa

  • Tính năng luyện hóa yêu cầu đại hiệp đạt điều kiện nhất định mới có thể đúc lại và nhận hoàn trả Hỏa Vẫn Thiết, tùy vào trang bị khác nhau sẽ yêu cầu cấp độ khác nhau theo quy tắc trong bảng dưới đây với trang bị bậc 9 làm ví dụ).
Trang bị bậc 9 Cấp cần để Đúc Lại Tiêu Hao - Hoàn Trả HVT (Bậc 9 trở lên)
Cực Sử Thi Đúc lại trả
Vũ Khí 110 160 30 150
Nón 111 160 30 150
Dây Chuyền 112 160 30 150
Hộ Uyển 113 160 30 150
Nhẫn 114 160 30 150
Y Phục 115 160 30 150
Ngọc Bội 116 160 30 150
Đai 117 160 30 150
Phù 118 160 30 150
Giày 119 160 30 150
  • Áp dụng quy tắc tương tự để tính cấp cần để đúc lại cho các bậc tiếp theo.

Ưu hóa Đồng Hành

  • Giới hạn tư chất đồng hành sẽ được mở rộng, do đó hiển thị tư chất có thể giảm từ Cực => Tuyệt, Tuyệt => Ưu …. đại hiệp có thể dùng tẩy tủy đơn và chân nguyên đơn để tiếp tục nâng cấp, tăng sức mạnh cho đồng hành.

Ưu hóa Kỳ Binh

  • Lực chiến thuộc tính của Kỳ Binh được ưu hóa để thể hiện chính xác giá trị thuộc tính, điều này dẫn tới ảnh hưởng làm thay đổi lực chiến kỳ binh và lực chiến nhân vật. Tuy nhiên giá trị thuộc tính không bị thay đổi.