Truyền tin phiên bản mới ngay hôm nay để nhận được
phần quà Code thưởng và quà thương hiệu cực khủng.

Chia se ngay
 • Sức Mạnh Vô Song | Hoành Tảo Thiên Hạ
  • Cận chiến
  • Sát thương
 • Ngự Kiếm Trận Pháp | Khống Chế Tầm Xa
  • Tầm xa
  • Khống chế
 • Bậc Thầy Trị Liệu | Công Thủ Toàn Diện
  • Tầm xa
  • Trị liệu
 • Chiến Tướng Kiên Cường | Dũng Mãnh Tiên Phong
  • Cận chiến
  • Bền bỉ
 • Thích Khách Nhanh Nhẹn | Lấy Công Làm Thủ
  • Cận chiến
  • Bạo kích
 • Cao Thủ Tiễn Thuật | Bậc Thầy Cạm Bẫy
  • Tầm xa
  • Sát thương
Feature 1Feature 2Feature 3Feature 4Feature 5Feature 6